۴ بهمن

پرستیدن چیه؟

دارم به این فکر میکنم که شاید پرستیدن همون توجه و خواستن هست اون ترجیح اول توجه اول اولویت اول شاید اشتباه کنم ولی گویا این هست

۳ بهمن

از نمونه ها بگذر برس به ذات

عالم تجلی اسمای الله سبحانه تعالی است از نمونه ها بگذر برس به ذات که اینهایی که می بینی، همه این جلالها،جمالها، نمونه های ظهور یافته ذاتن چشمهایی رو دوست داشت، وقتی اون چشمها رو جای دیگه در خلقت دیگه ای دید دید اسم جمالش دو بار تکرار شده ، لا اله الا هو شکر…