12 آوریل

برکات آسمان

آیا فقط باران هست یا منظور نور هست؟ نور ظاهر که خودش روشنه ، و به خاطر او است که همه موجودات ظاهر می‌شوند که به دل میتابن سبحان الله نور