۲۷ مهر

شیطان من

اون من که دوست داره ستایش بشه اون من، که تن به طاعت الله و عبادتش نمیده اون دلی که توش محبت غیر الله جا داره اون من، من نیستم، اون من شیطانه، بله اون خود شیطانه

۲۷ مهر

مگه غیر از محبت هم هست؟

دوست داشتم پی میبردمچرا خدا انقدر آدمها رو دوست داره… از هیچی آفریدمپدر و مادر بالای سرم گذاشتغذا بهم داد و رشدم دادبدنی داد بهم که اطاعت میکنه ارادم روو حالا تربیتم میکنهاگر اینا محبت نیست چیه؟مگه غیر خدا هم داریم؟

۱۹ مهر

بهشت روی زمین کجاست؟

قرآن رو درست نگاه کن آیه هاش و معنی هاش درست ببین دقیق نگاه کن درست گوش بده قرآن و آیه هاش اینا تیکه های بهشتن به خدا که درست نگاه کنی بالا و پایین و منظره های بهشتن درجه های بهشتن اینها