26 آگوست

عقل

امام صادق علیه السلام می فرماید: ۱- «العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان»؛ عقل مایه ی عبادت خدا و دستیابی به بهشت است. ۲- «ان الثواب علی قدرالعقل»؛ پاداش عمل هر کسی به اندازه ی عقل اوست. ۳- «أکمل الناس عقلا أحسنهم خلقا»؛ هنگامی مردم به کمال عقل می رسند که اخلاقشان…

image_print