13 آگوست

انس با واقعیت

الان ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ شمسی هستوسط ظهر یه چرت شاید ۵ دقیقه ای ناخواسته رفتمتوی چرت شاید نیم ساعت جای دیگه بودمقشنگ رفتم توی یه زندگی دیگه که دقیق یادم نمیاد، یادمه شاید یه راننده ای یا چیزی بودم، یه زندگی دیگه با کلی جزییاتجوری که وقتی برگشتم به بیداریانگار این بیداری غریبه بود برامطول…

image_print