کسی که طعم بی تعلقی رو بچشه
تعلق ، بار خیلی سنگینیه براش
اسارت و بار هست

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

سیزده + هفت =