زمانی که خدا رو اونطور که هست می بینی، میفهمی که چه اشتباه بزرگی هست حتی توجه به غیر خدا، حتی توجه

دیدگاهتان را بنویسید