آیا شیطان الکی هست که دایما و به شدت و بی وقفه و با تمام توان داره کار میکنه تا مخلصین رو برای خدا الک کنه؟

دیدگاهتان را بنویسید