به نظرم
امانت ، پذیرش ولایت الله جلال هست
و عهد ، عهد ربوبیت ایشون بر ما

دیدگاهتان را بنویسید