خدای آدم
همونیه که به خاطرش ، حرف خدا رو زمین میندازه و اون رو اطاعت میکنه
مثلا اونی که دنبال لذت جنسی بره ، خداش همون لذت جنسی هست

اونی که دنبال پول بره، خداش همون پوله
دنبال عصبانیت و خشم بره، خداش نفسشه
دنبال دل و خواسته هاش بره، خداش دل هست

و الی آخر
خدا همونیه که به خاطرش طاعت خدا رو رها میکنی

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

5 × دو =