خوشبختانه
وقتی زنده باشی
تعلق
شرک

زنجیر  و اسارته
درد داره

بندگی غیر خداست
اسارته

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

11 + 4 =