متخلق بودن به اسماء حسنی ، همگی اونها ، فاصله بین انسان و تقرب خداست

دیدگاهتان را بنویسید