بعد میگی خدا رو دوست داری؟

مربوط : خواستن واقعی و خالص شده

دیدگاهتان را بنویسید