وقتی بندگی نمی کنیم
داریم همون کاری رو میکنیم که شیطان کرد

وقتی خدا گفت به آدم سجده کن و نکرد
مهم سجده نبود ، پیروی نکردن بود

انگار دوباره داریم به خودمون سجده نمیکنیم

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

18 + 20 =