آیا نفس
زاییده طبیعت و کثرت هست
و دوری از وحدت ؟

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

1 × 3 =