انگار همه چیز
تجلی محدود اسماء حسنی سبحانه تعالی است

دیدگاهتان را بنویسید