و خواستن غیر خدا اسارته

و دنیا خلق شد

تا با عبادت خالص، از لوث و لحن و ناراحتیش بیرون بکشیم خودمونو

تنها راه آزادی ، عبادت خداست

عبادت و طاعت محض

 

این بندگی نیست، آزادیه

اخلاص، خلاصیه

آزادیه آزادی

غیرش اسارته

تنها راه آزادی ، عبادت خود خداست
عبادت، پیروی هست

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

هفده + چهارده =