اسارته

و تا رها نکنی
اسیر بودنت رو درک نمیکنی

دیدگاهتان را بنویسید