اون لحظاتی که در بندگی خدا نگذره
بر باد رفته
دزدیده شده دقیقا

 

دیدگاهتان را بنویسید