تو هستی

هر لحظه ای که تو عزیزم در اون هستی
قشنگه

دیدگاهتان را بنویسید