اون نمازی نیست که
بین دو تا وعده اش ( مثلا صبح تا ظهر یا ظهر تا عصر )
نورش
آدمو از گناه حفظ کنه؟

دیدگاهتان را بنویسید