ایا هدف خلقت
تقرب به الله تعالی
از طریق عبادت
و به وسیله تربیت از جانب ایشون هست ؟
عبادتی که مسر تربیت برای رسیدن به تقرب رو هموارتر میکنه؟

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

1 × 3 =