زمانی که خشم میکنی

چند لجظه خدا رو فراموش میکنی
نفس میاد جای یاد خدا
جای بندگی خدا بندگی نفس میکنی

برای همینه شرکه

طمع هم همین هست ، شهوت هم همین هست، ریا هم همین هست ، ستایش از خود هم همین هست

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

هشت + 2 =