که برای خدا بلند بشی
یادت بیاد روزتو داری با او شروع میکنی

دیدگاهتان را بنویسید