جوری نسبت به تغییر گذشته ناتوانیم
که انگار از قبل روی یه چیز محفوظ و غیر قابل تغییر نوشته شده

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

سیزده − ده =