۱۷ مهر

تاج بندگی

خداوند بزرگم اگر تاج بندگی رو منت گذاشتین و سر گذاشته شد اجازه ندین برش دارم قهار جبار و اگر من روی گردان شدم یا فراموش کردم شما از من روی گردان نشید فراموشم نکنید غفار اگر رها کردم شما عزیز بزرگوار قادر کریم رحمان رحیم نادون کم عقل رو رها نکنید

۲۷ شهریور

دعای ولایت

یا ولی غفور فاضل قهار فعال بما یشاء، ولایت ما رو به عهده بگیریا جبار یا قهار نزار از ولایتت خارج بشیمیا خیر الوکیل ما رو از شر شیطان هامون و خودمون نجات بده ، یا حافظیا حافظ، حفظمون کنیا رافع، بالامون بیار یا فاضل، یا رب ، یا رحمن رحیم، یا محبوب محمود 

۲۰ شهریور

دعای طاعت

خدای بزرگ و قادر خدای مهربان قدرتمند اجازه نده طاعتت رو نکنیم ممنونم از لطف و فضل و بزرگیت وگرنه که من بندگیت رو شایسته بندگیت نمیکنم

۱۹ شهریور

عبورمون بده از عقبه هاتون، الله جان

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿۱۱﴾ و[لى] نخواست از گردنه [عاقبت‏ نگرى] بالا رود (۱۱) سوره بلد الله جان، ناصر جان؛ عبورمون بده از عقبه ها، یکی پشت هم، نه که سوال ها رو میدادین که جواب هاشون رو خودتون بدین دستمون رو بگیرین که ما عاجزیم اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَّحَّم عَلی عَجزِنا…

۲ شهریور

دعای هدایت

خداوند بزرگ قابل التوبه و غافر الذنب آموزنده اول صاحب بهترین اسم ها تو که می دانی بنده نادون و ضعیفت دارای هیچ چیز نیست و گم شده ای هست بین نادونی هاش و هوس هاش و اسیر نفسش و خودش نه مفازه ای داره که نجاتش بدی نه عملی که شایسته و خالص تو…