20 سپتامبر

مثل اعلی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: در قبر با قالب‌ ما کار دارند، بدن خلاص می‌شود. قالب مثالی شبیه بدن است. قالب ما از نور است. در همین صورت و شکل و شمایلی که فعلا هستی. ولی لطیف‌تر و نازک‌تر است. خودت هستی و با خدای خودت انس داری. مردم نمی‌بینند، ولی خودت می‌بینی. می‌گویند:…

image_print