24 آگوست

تمام نور

تمام نور رو خود خدا فقط خود خدا میده هدایت و علم و الهام و … همه رو فقط خودشون میدن خود خداست که خودش رو به هر کسی بخواد می شناسونه ما فکر میکنیم وجود داریم و با این من، باعث میشیم نشناسیم ما اصلا نیستیم و فکر میکنیم هستیم . این بودنی که…

image_print