10 سپتامبر

هدف خلقت واقعا این هست

هدف خلقت واقعا بندگی هست نه اینکه یک کلمه توی یک کتاب باشه جهت حرکت مهم هست از قرآن نیست که گفته میشه بندگی، هدف خلقت هست از این سمت وقتی بنده میره، از بندگی داره میرم به سمتش یهو چفت میشه قفل و کلید وقتی بنده راضی و ایشون هم انشالله راضی این خیلی…

24 آگوست

تمام نور

تمام نور رو خود خدا فقط خود خدا میده هدایت و علم و الهام و … همه رو فقط خودشون میدن خود خداست که خودش رو به هر کسی بخواد می شناسونه ما فکر میکنیم وجود داریم و با این من، باعث میشیم نشناسیم ما اصلا نیستیم و فکر میکنیم هستیم . این بودنی که…

image_print