علی(ع)
مقرب شدن بنده به خدای سبحان، با خالص کردن نیت او شدنی است.
غرر الحکم، ح 4477

دیدگاهتان را بنویسید