الان ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ شمسی هست
وسط ظهر یه چرت شاید ۵ دقیقه ای ناخواسته رفتم
توی چرت شاید نیم ساعت جای دیگه بودم
قشنگ رفتم توی یه زندگی دیگه که دقیق یادم نمیاد، یادمه شاید یه راننده ای یا چیزی بودم، یه زندگی دیگه با کلی جزییات
جوری که وقتی برگشتم به بیداری
انگار این بیداری غریبه بود برام
طول کشید تا بفهمم اینجا چیه و کجاست
و این آدمها کین
انگار واقعیت اون طرف بود و اینجا رویا

انس به اون واقعیت چند لحظه باقی مونده بود

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

دو + 3 =