آیا نمازی که
همراهش
گناهان انجام بشه
و خوش اخلاقی پیش نیاد

سودمنده؟

دیدگاهتان را بنویسید