قرآن خودش یک بهشته
بهشتیه که توش پر از باغ های پرخوشی و قشنگ توحیده

دیدگاهتان را بنویسید