باید از گناه پاک بود تا تمیز بود
و نباید حقی بر گردن داشت تا گیر نبود

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

دوازده + دوازده =