خداوند بزرگم
اگر تاج بندگی رو منت گذاشتین و سر گذاشته شد
اجازه ندین برش دارم قهار جبار

و اگر من روی گردان شدم
یا فراموش کردم

شما از من روی گردان نشید
فراموشم نکنید غفار

اگر رها کردم
شما عزیز بزرگوار قادر کریم رحمان رحیم
نادون کم عقل رو رها نکنید

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

هجده + نوزده =