در مسیر تقرب
هر چی نزدیکتر میشه بنده
ترک های ریزتر بیشتر دیده نمیشن؟

دیدگاهتان را بنویسید