آیا اسلام، تسلیم شدن در برابر تربیت خدا نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید