حضرت علی

اون گنجی هستن

که هر چی از حرفاش و کارهاش نشنوی

از دستت رفته

همون گنج حضرت خضر توی غار هستن تکه های نور وجودشون که به ما رسیده

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

شانزده + 11 =