آیا شهوت و قوای وسوسه گر دیگه
مثل خشم و قدرت طلبی و نفس و خویش تن و منیت و …
الک هایی هستن برای جدا کردن خالص ها ؟

تا ببینه کی واقعا در عمل ، خواستنش رو نشون میده؟

مرتبط : خواستن واقعی و خالص شده

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

دو × چهار =