آخرت هست، بعد از شروع قیامت
دنیا محدود و ناقص و خوابگونه است
برزخ خواب پریشان
ولی قیامت حیات واقعیه

این دنیا ، مثل ماکت میمونه

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

5 + چهارده =