توحید و اخلاصت رو به من به صورتی کامل
عطا کن

زنجیرهام رو باز کن . نگذارید جز شما به چشمم بیاد

بر محمد و علی و 12 نور بزرگ دیگه ات
و بر همه انبیا و فرستاده هات درود

از همه محافظت بفرما

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

4 − یک =