سوره حمد درب قرآن هست
و ایاک نعبد و ایاک نستعین
درب درب

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

4 × 3 =