یا عزیز رحمان غفار نور سبحان محبوب
صمد
غفار

بر محمد صلی الله ، محبوبت و آلش درود
که رحمت شماست

خدای بزرگ ما
نرسون ما رو به چیزی غیر از خودتون

به این لحظه قشنگ ما رو فراموش نکنید
حتی اگر مغضوبتون شدیم ما رو اهدنا الصراط المستقیم خودتون کنید تا برگردیم به
صراط الذین انعمت علیهم

نرسیونید ما رو جز به خودتون
دوستتون دارم

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

4 × 2 =