خدای بزرگ و قادر
خدای مهربان قدرتمند

اجازه نده طاعتت رو نکنیم

ممنونم از لطف و فضل و بزرگیت
وگرنه که من بندگیت رو شایسته بندگیت نمیکنم

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

3 × 3 =