خداوند بزرگ قابل التوبه و غافر الذنب
آموزنده اول
صاحب بهترین اسم ها

تو که می دانی بنده نادون و ضعیفت دارای هیچ چیز نیست
و گم شده ای هست بین نادونی هاش و هوس هاش و اسیر نفسش و خودش
نه مفازه ای داره که نجاتش بدی
نه عملی که شایسته و خالص تو باشه

خودت دستم رو بگیر، نجاتم بده
نجات من کار تو هست نه کار خودم

خالصم کن برای خودت
تمامت رو میخوام . تمامت رو . تمام دوستی ات رو . برسونم به خودت . خالصم کن برای خودت . محرومم نکن از خودت حتی به اندازه کوچکترین چیزی . تمامت رو میخوام .

نه کار منه . کار خودته . بگیرم برسونم به تمامت

ممنونم ازت

من در حد تو نیستم . میدونم . هیچ طوره نیستم . ولی امیدم بهت خیلی زیاده.
و ممنونم ازت که سخن گفتن رو بهم یاد دادی . و دعا کردن رو . ممنونم ازت

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

13 + 5 =