آیا وجود نفس نیست؟

نفسی که شاید وجود نداره
و فکر میکنیم وجود داره
و این اشتباه باعث غم میشه

ما وجود نداریم که فکر میکنیم هستیم. جز اینه ؟

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

یک + 19 =