ذکری نیست که از قلب عبور کنه؟

آیا ذکر برای عبور کلمات و تکرارشون برای تفهیم قلب نیست؟

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

دوازده + 10 =