به نظرم میرسه
طاعت محض و ترک معصیت و ترک عدم طاعت محض
روح بندگی و روح نماز هست

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × دو =