بندگی هست

عمل به اوامر الله
و دوری کردن از نواهی الله
به طاعت آوردن نفس

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

15 + پانزده =