آیا روح نماز ، طاعت و‌ بندگی هست؟ که میشه انجام واجبات و ترک محرمات و پیروی از اوامر الله سبحانه تعالی و بندگی خالصانه

دیدگاهتان را بنویسید